Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Project 2 - UNIT 3 C

0. arrive obchod
1. check oběd
2. decide lék
3. die hrozný
4. doctor přijet
5. drive dát
6. early zemřít
7. feel ill chutnat
8. football match vzít
9. give telefonovat
10. horrible cítit se nemocný
11. lunch řídit
12. medicine zkontrolovat
13. phone brzy
14. post office fotbalový zápas
15. shop pošta
16. take rozhodnout
17. taste pracovat
18. want lékař
19. work chtít


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006