Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Project 2 - UNIT 3 C

0. arrive rozhodnout
1. check zkontrolovat
2. decide zemřít
3. die chtít
4. doctor pošta
5. drive řídit
6. early fotbalový zápas
7. feel ill přijet
8. football match chutnat
9. give telefonovat
10. horrible brzy
11. lunch cítit se nemocný
12. medicine pracovat
13. phone oběd
14. post office obchod
15. shop hrozný
16. take lék
17. taste vzít
18. want dát
19. work lékař


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006