Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Project 2 - UNIT 3 C

0. arrive telefonovat
1. check rozhodnout
2. decide hrozný
3. die brzy
4. doctor dát
5. drive přijet
6. early zkontrolovat
7. feel ill cítit se nemocný
8. football match řídit
9. give vzít
10. horrible chtít
11. lunch oběd
12. medicine fotbalový zápas
13. phone obchod
14. post office chutnat
15. shop zemřít
16. take pošta
17. taste pracovat
18. want lékař
19. work lék


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006