Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Project 2 - UNIT 3 C

0. arrive brzy
1. check rozhodnout
2. decide cítit se nemocný
3. die hrozný
4. doctor zkontrolovat
5. drive fotbalový zápas
6. early obchod
7. feel ill dát
8. football match chutnat
9. give zemřít
10. horrible lékař
11. lunch vzít
12. medicine oběd
13. phone pošta
14. post office chtít
15. shop řídit
16. take telefonovat
17. taste přijet
18. want lék
19. work pracovat


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006