Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Project 2 - UNIT 3 C

0. arrive pracovat
1. check zemřít
2. decide zkontrolovat
3. die vzít
4. doctor rozhodnout
5. drive přijet
6. early dát
7. feel ill lékař
8. football match obchod
9. give brzy
10. horrible hrozný
11. lunch telefonovat
12. medicine řídit
13. phone fotbalový zápas
14. post office lék
15. shop pošta
16. take cítit se nemocný
17. taste chtít
18. want oběd
19. work chutnat


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006