Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Project 2 - UNIT 3 C

0. arrive pracovat
1. check hrozný
2. decide lékař
3. die telefonovat
4. doctor zemřít
5. drive vzít
6. early chtít
7. feel ill rozhodnout
8. football match zkontrolovat
9. give řídit
10. horrible cítit se nemocný
11. lunch fotbalový zápas
12. medicine oběd
13. phone dát
14. post office přijet
15. shop chutnat
16. take lék
17. taste pošta
18. want obchod
19. work brzy


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006