Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Project 1 - UNIT 6 C

0. all the time jídlo
1. at the moment právě teď
2. be called žehlit oblečení
3. cook vysávat podlahu
4. day vařit
5. dress jiný
6. food dostat
7. get potřebovat
8. hoover the floor zaměstnání
9. housework měsíc
10. iron clothes pořád
11. job ráno
12. make the bed domácí práce
13. month den
14. morning unavený
15. need šaty
16. other prostřít stůl
17. set the table ustlat postel
18. tired jmenovat se


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006