Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Project 1 - UNIT 6 B

0. clean your teeth připraven
1. game pračka
2. get dressed položit
3. hear pospíšit si
4. kids čistit si zuby
5. hurry up umývat nádobí
6. look for skoro
7. nearly hledat
8. put sedět
9. ready slyšet
10. sit hra
11. wash up obléknout se
12. washing machine děti


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006