Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Project 1 - UNIT 4 D

0. a lot of moci, umět
1. about Jak ...?
2. can kolo
3. How ...? o
4. know žít
5. live hodně, spousta
6. partner partner
7. turn obrátit
8. wheel práce
9. work znát


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006