Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Project 1 - UNIT 4 D

0. a lot of kolo
1. about Jak ...?
2. can o
3. How ...? partner
4. know znát
5. live žít
6. partner hodně, spousta
7. turn obrátit
8. wheel moci, umět
9. work práce


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006