Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Project 1 - UNIT 4 C

0. bank jít, jet
1. but nemocnice
2. collect poštovní známky
3. computer games Proč ne?
4. countries nenávidět
5. do chtít
6. drums volný čas
7. every dělat, pomocné sloveso
8. free time počítačové hry
9. go hodně
10. go skiing mít rád
11. go swimming země
12. guitar tenis
13. hate ředitel
14. have to pošta
15. head teacher hrát na hudební nástroj
16. hospital bubny
17. like banka
18. lots of jít lyžovat
19. play a musical instrument muset
20. post office jít plavat
21. shop Co ...?
22. stamps obchod
23. tennis kytara
24. want každý
25. What ...? sbírat
26. Why not? ale
27. work pracovat


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006