Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Project 1 - UNIT 4 C

0. bank ale
1. but volný čas
2. collect muset
3. computer games pracovat
4. countries banka
5. do země
6. drums jít plavat
7. every každý
8. free time poštovní známky
9. go mít rád
10. go skiing obchod
11. go swimming bubny
12. guitar pošta
13. hate Co ...?
14. have to jít lyžovat
15. head teacher jít, jet
16. hospital chtít
17. like sbírat
18. lots of tenis
19. play a musical instrument hodně
20. post office počítačové hry
21. shop kytara
22. stamps ředitel
23. tennis hrát na hudební nástroj
24. want dělat, pomocné sloveso
25. What ...? Proč ne?
26. Why not? nenávidět
27. work nemocnice


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006