Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Project 1 - UNIT 4 C

0. bank dělat, pomocné sloveso
1. but Proč ne?
2. collect pošta
3. computer games nemocnice
4. countries muset
5. do obchod
6. drums kytara
7. every jít lyžovat
8. free time jít, jet
9. go země
10. go skiing mít rád
11. go swimming tenis
12. guitar chtít
13. hate pracovat
14. have to sbírat
15. head teacher hrát na hudební nástroj
16. hospital ředitel
17. like Co ...?
18. lots of hodně
19. play a musical instrument počítačové hry
20. post office jít plavat
21. shop volný čas
22. stamps banka
23. tennis poštovní známky
24. want nenávidět
25. What ...? bubny
26. Why not? ale
27. work každý


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006