Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Project 1 - UNIT 4 C

0. bank muset
1. but sbírat
2. collect Co ...?
3. computer games Proč ne?
4. countries jít plavat
5. do bubny
6. drums počítačové hry
7. every hodně
8. free time tenis
9. go jít lyžovat
10. go skiing ale
11. go swimming obchod
12. guitar kytara
13. hate pošta
14. have to země
15. head teacher mít rád
16. hospital hrát na hudební nástroj
17. like jít, jet
18. lots of dělat, pomocné sloveso
19. play a musical instrument každý
20. post office pracovat
21. shop nemocnice
22. stamps banka
23. tennis poštovní známky
24. want nenávidět
25. What ...? volný čas
26. Why not? chtít
27. work ředitel


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006