Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Project 1 - UNIT 4 C

0. bank ředitel
1. but volný čas
2. collect Co ...?
3. computer games jít plavat
4. countries jít lyžovat
5. do nemocnice
6. drums ale
7. every obchod
8. free time banka
9. go tenis
10. go skiing poštovní známky
11. go swimming pošta
12. guitar sbírat
13. hate počítačové hry
14. have to pracovat
15. head teacher hrát na hudební nástroj
16. hospital země
17. like muset
18. lots of mít rád
19. play a musical instrument chtít
20. post office kytara
21. shop nenávidět
22. stamps bubny
23. tennis každý
24. want jít, jet
25. What ...? dělat, pomocné sloveso
26. Why not? Proč ne?
27. work hodně


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006