Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Project 1 - UNIT 4 B

0. after brzy
1. at the weekend na oběd
2. bus stop setkat se
3. do your homework číst
4. finish autobusová zastávka
5. for lunch začínat
6. get up v posteli
7. go home Kdy ...?
8. go to bed o víkendu
9. go to sleep poslouchat rádio
10. have a shower večeřet
11. have breakfast když
12. have dinner snídat
13. have lunch jít domů
14. in bed po
15. listen to the radio jít spát
16. meet sprchovat se
17. read vstávat
18. soon obědvat
19. start dělat domácí úkol
20. take the bus dívat se na televizi
21. watch TV skončit
22. when jít spát
23. When ...? jet autobusem


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006