Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Project 1 - UNIT 4 B

0. after obědvat
1. at the weekend jít spát
2. bus stop dělat domácí úkol
3. do your homework jít spát
4. finish brzy
5. for lunch když
6. get up po
7. go home snídat
8. go to bed večeřet
9. go to sleep sprchovat se
10. have a shower začínat
11. have breakfast vstávat
12. have dinner autobusová zastávka
13. have lunch číst
14. in bed na oběd
15. listen to the radio o víkendu
16. meet Kdy ...?
17. read jet autobusem
18. soon setkat se
19. start dívat se na televizi
20. take the bus jít domů
21. watch TV poslouchat rádio
22. when v posteli
23. When ...? skončit


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006