Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Project 1 - UNIT 4 B

0. after autobusová zastávka
1. at the weekend setkat se
2. bus stop poslouchat rádio
3. do your homework jít spát
4. finish brzy
5. for lunch jít spát
6. get up snídat
7. go home začínat
8. go to bed jet autobusem
9. go to sleep skončit
10. have a shower po
11. have breakfast číst
12. have dinner o víkendu
13. have lunch dívat se na televizi
14. in bed vstávat
15. listen to the radio když
16. meet v posteli
17. read na oběd
18. soon obědvat
19. start Kdy ...?
20. take the bus sprchovat se
21. watch TV jít domů
22. when večeřet
23. When ...? dělat domácí úkol


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006