Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Project 1 - UNIT 4 B

0. after jít spát
1. at the weekend snídat
2. bus stop začínat
3. do your homework vstávat
4. finish brzy
5. for lunch na oběd
6. get up když
7. go home poslouchat rádio
8. go to bed jít domů
9. go to sleep sprchovat se
10. have a shower číst
11. have breakfast v posteli
12. have dinner večeřet
13. have lunch obědvat
14. in bed dívat se na televizi
15. listen to the radio jít spát
16. meet setkat se
17. read autobusová zastávka
18. soon dělat domácí úkol
19. start jet autobusem
20. take the bus skončit
21. watch TV po
22. when o víkendu
23. When ...? Kdy ...?


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006