Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Project 1 - UNIT 2 D

0. be afraid ten, kdo mluví
1. Be quiet Pomoc!
2. bird rádio
3. brave bát se
4. Come on. hloupý
5. comic kreslený seriál
6. end příběh
7. Help! Buď z ticha
8. old silný
9. please odvážný
10. radio Tak pojď.
11. school Vítej
12. speaker starý
13. story konec
14. strong škola, školní
15. stupid prosím
16. Welcome. pták


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006