Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Project 1 - UNIT 2 D

0. be afraid ten, kdo mluví
1. Be quiet Tak pojď.
2. bird odvážný
3. brave starý
4. Come on. prosím
5. comic Buď z ticha
6. end Vítej
7. Help! příběh
8. old hloupý
9. please bát se
10. radio silný
11. school škola, školní
12. speaker Pomoc!
13. story konec
14. strong kreslený seriál
15. stupid pták
16. Welcome. rádio


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006