Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Project 1 - UNIT 2 D

0. be afraid kreslený seriál
1. Be quiet rádio
2. bird silný
3. brave pták
4. Come on. hloupý
5. comic konec
6. end škola, školní
7. Help! Tak pojď.
8. old prosím
9. please příběh
10. radio starý
11. school odvážný
12. speaker ten, kdo mluví
13. story Buď z ticha
14. strong Vítej
15. stupid bát se
16. Welcome. Pomoc!


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006