Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Project 1 - UNIT 2 A

0. at Tony's house ona
1. Come in. zahrada
2. garden kde
3. Good morning. on
4. he kuchyň
5. here u Tonyho doma
6. I love you. kdo
7. kitchen Dobrý den. (dopoledne)
8. Mr pan
9. Mrs s, se
10. on the phone tady
11. she paní
12. where Miluji tě
13. who u telefonu
14. with ano
15. yes Pojď dál.


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006