Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Hlavní města

0. Finsko Madrid
1. Rusko Amsterdam
2. Maďarsko Lisabon
3. Velká Británie Londýn
4. Irsko Kodaň
5. Dánsko Budapešť
6. Portugalsko Bukurešť
7. Španělsko Moskva
8. Rumunsko Dublin
9. Nizozemí Helsinky


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006