Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Hlavní města

0. Finsko Moskva
1. Rusko Londýn
2. Maďarsko Bukurešť
3. Velká Británie Madrid
4. Irsko Lisabon
5. Dánsko Kodaň
6. Portugalsko Budapešť
7. Španělsko Helsinky
8. Rumunsko Dublin
9. Nizozemí Amsterdam


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006