Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Hlavní města

0. Finsko Madrid
1. Rusko Kodaň
2. Maďarsko Budapešť
3. Velká Británie Helsinky
4. Irsko Bukurešť
5. Dánsko Amsterdam
6. Portugalsko Moskva
7. Španělsko Londýn
8. Rumunsko Lisabon
9. Nizozemí Dublin


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006