Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Hlavní města

0. Finsko Lisabon
1. Rusko Kodaň
2. Maďarsko Madrid
3. Velká Británie Budapešť
4. Irsko Moskva
5. Dánsko Helsinky
6. Portugalsko Bukurešť
7. Španělsko Dublin
8. Rumunsko Londýn
9. Nizozemí Amsterdam


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006