Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Hlavní města

0. Finsko Helsinky
1. Rusko Londýn
2. Maďarsko Lisabon
3. Velká Británie Amsterdam
4. Irsko Kodaň
5. Dánsko Madrid
6. Portugalsko Moskva
7. Španělsko Budapešť
8. Rumunsko Dublin
9. Nizozemí Bukurešť


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006