Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Naše obec

Velkou Bystřicí protéká řeka
Morava
Bečva
Bystřice

Naší obcí nejezdí
tramvaje
vlaky
autobusy

Přehrada v naší obci
byla vždy
byla postavena v minulém století
žádná není

Papírnictví nedaleko školy se jmenuje
Puberťas
Berťas
Čerťas

Pan Hirsch má v naší obci
pekárnu
stánek se zmrzlinou
cukrárnu

Pan Vogl má v naší obci
pilu, tesárnu
směnárnu
kovárnu

Hotel v naší obci se jmenuje
Hrádek
Palác
Zámek

Pod okny naší školy protéká
Vrtůvka
Bystřice
Lošovský potok

Mezi sousední obce nepatří
Droždín
Lošov
Bystrovany

Vlakem se nedostaneme do
Hluboček
Bystrovan
Mrskles

Řeka Bystřice neprotéká obcí
Mariánské Údolí
Bukovany
Bystrovany

Před hotelem Zámek je malá
věžička
kaple
kašna

Knihovnu najdeme v budově
školy
hotelu
radnice

Náš pan starosta se jmenuje
Marek Pazdera
Václav Klaus
Ivo Šenk

V naší obci nemáme hřiště na
házenou
fotbal
golf

Cvičiště pro pejsky najdeme za
kostelem
hřištěm Na Letné
radnicí

Nejbližší kino najdeme
v Bukovanech
v Olomouci
ve Velkém Týnci

Bystřice se vlévá do
Vrtůvky
Vltavy
Moravy

Fotbalové hřiště je
Na Letné
u nádraží
u školy

Ve škole nenajdeme
keramickou pec
bazén
počítačovou učebnu

Ve zdravotním středisku nemá ordinaci
oční lékař
dětský lékař
zubař

Nejbližší ZOO je
na Svatém Kopečku
v Praze
v Olomouci


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006