Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Koncovky podstatných jmen - rod střední 1

obil, pod umyvadl, na pol, v neb, v okol, pro uhl, se strašidl, za křesl, uklízím nádob, myjeme se mýdl, zdobím cukrov, pluje po Lab, mírné podneb, knedlíky se zelm, chatrné zábradl, za zrcadl, bydlím v podkrov, má rád pohodl, pod sedadl, v přízem, hra se slov, pracujeme s čísl, předpověď počas, dotýkali se čel, pod chodidl, házeli las, oháněl se vesl


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006