Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Vyjmenovaná slova - procvičování 6

ptlík krupce, vskoč s na bdlo, vhoď zbtky, vymsli povdku, blží se vsvědčení, koblhy zmzely, blo schravo, abch slšel, rozbl pšťalku, skory vletěly, ublo oblí, m nevme, bl ho bčem, slepl papr, mamnka vpráví, umvám vdličku, koupl třptky, vděl vtěze, mlnář vběhl, rozspané ptle, obvkle uklzím, mtina osřela, zbtečně se vysluješ, bvalý mnistr, chmří pampelšek, vybral mtné, zabl bka, usná brz, poslá m dops, m to slbíme, vhodil mlnek


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006