Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Vyjmenovaná slova - procvičování 4

mdlové bublnky, slepce na bdle, medvdek mval, vlov rybníka, vborné vsvědčení, komcká stuace, vnný sklpek, promň m to, v si vkáte, ozvaly se vkřiky, bdlí na sdlišti, obvatelé Litomšle, mchat blky, Zbněk pskal, vymšlená zámnka, třptivé kamnky, mjela tisciletí, ssel zmzel, lšejníky, blzko slnice, několk klků, vnikající lžař, pše povdky, malnový srup, ldové zvky, bl na hřbtově, vtrhávat pr, slbil m vlet, komník, psečný přesp


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006