Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Názvy rostlin 1

0. blatouch bahenní
1. leknín lékařská
2. sasanka hadí kořen
3. mydlice dutá
4. dymnivka vonná
5. rdesno pastuší tobolka
6. kokoška bělostný
7. kopřiva hajní
8. violka dvoudomá


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006