Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Názvy zvířat 2

0. skokan koňadra
1. užovka skřehotavý
2. želva pálená
3. koroptev polní
4. slepýš křehký
5. sova obojková
6. sýkora bahenní
7. strakapoud divoká
8. kachna velký


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006