Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Názvy zvířat 2

0. skokan skřehotavý
1. užovka obojková
2. želva velký
3. koroptev koňadra
4. slepýš polní
5. sova křehký
6. sýkora bahenní
7. strakapoud pálená
8. kachna divoká


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006