Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Názvy zvířat 2

0. skokan velký
1. užovka skřehotavý
2. želva polní
3. koroptev pálená
4. slepýš divoká
5. sova obojková
6. sýkora koňadra
7. strakapoud bahenní
8. kachna křehký


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006