Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Názvy zvířat 2

0. skokan velký
1. užovka bahenní
2. želva křehký
3. koroptev koňadra
4. slepýš skřehotavý
5. sova pálená
6. sýkora divoká
7. strakapoud obojková
8. kachna polní


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006