Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Názvy zvířat 2

0. skokan pálená
1. užovka bahenní
2. želva divoká
3. koroptev velký
4. slepýš křehký
5. sova obojková
6. sýkora polní
7. strakapoud skřehotavý
8. kachna koňadra


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006