Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Názvy zvířat 2

0. skokan bahenní
1. užovka divoká
2. želva křehký
3. koroptev polní
4. slepýš velký
5. sova obojková
6. sýkora koňadra
7. strakapoud pálená
8. kachna skřehotavý


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006