Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Názvy zvířat 2

0. skokan divoká
1. užovka bahenní
2. želva koňadra
3. koroptev křehký
4. slepýš polní
5. sova velký
6. sýkora obojková
7. strakapoud pálená
8. kachna skřehotavý


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006