Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Názvy zvířat 2

0. skokan koňadra
1. užovka skřehotavý
2. želva velký
3. koroptev křehký
4. slepýš pálená
5. sova bahenní
6. sýkora divoká
7. strakapoud polní
8. kachna obojková


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006