Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Vyjmenovaná slova po P 6

Napš tetě z Psku. Zaslechli jsme pskání netoprů. Ptlák stále zapral. Podepš si psanku. Pepk byl pšný na svou vrbovou pšťalku. Z květů pvoněk se sypal pl. Koupla si plník na nehty. Kup v paprnictví krabičku připnáčků. Naleštěná okna pvovaru se na slunci třptila. Mostní plíř z pskovce odolal náporům větru. Chci být plotem nebo prátem. V přírodovědě jsme ptvali slepše. Včela vypje šťávu z květů a přenese pl na jiný květ. Česká literatura má mnoho psemných památek i vzácných rukopsů. Mnozí jazykozptci studují staré zápsy. Dobrodružná četba je napnavá. V cestopsech jsem se dočetl o přepchových sídlech egyptských faraonů.


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006