Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Vyjmenovaná slova po M 6

Nejmlejší člověk na mamnčině svatbě byl mstní mslivec. Všichni mmo Mlana se zmlili. Z Litomšle pojedeme do Vysokého Mta. Mrkovi spadl mč přímo do mdlové vody. Hlemžď zmzel mezi kamnky. Mlan se pustil přes mtinu k mslivně. Emle, podej m housle a smčec. Mdlo je na umvadle. Podařilo se m rozdmchat plamnek v kamnech. M máme rádi mčové hry. Zlomslní a domšliví lidé jsou nemlí. Mnulý rok si začäly litomšlské děti pořizovat sbírku hmzu. Procházeli jsme mtiny a mrné svahy v okolí Mrova. Mrným omlům se nevyhneme.


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006