Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Vyjmenovaná slova po L 6

Blzko mlna roste pelněk. Z pokoje bylo slšet ltostivé vzlkání. Slbil, že už nebude pltvat plnem. Malčký kocour všechno spolkal a pak se mlsně olzoval. Lžařské závody se mi velce lbily. Pod lpou sedělo několk ldí. K obědu budou lvance s malnovou marmeládou. Víly měly dlouhé splvavé šaty. Nad mlnem se blskalo. Lda má novou lžařskou čepici. Psi vysldili lščí mládě. Lstonoš našel plšového medvídka. Koncem lstopadu slavíme narozeniny. Nalla mi lmonádu. Zmrzlna se rozplvala na jazyku. Ltoval svého slbu. Plžil se k Lborovi. Lná lška sldila u králkárny. V Ltovli staví plnárny.


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006